Soanvan9.com gửi tới bạn những bài soạn hay nhất và mới nhất 2021

Bài 1 Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà)
Bài 2 Soạn bài Các phương châm hội thoại
Bài 3 Soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 4 Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 21
Bài 5 Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 6 Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Bài 7 Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Bài 8 Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) - trang 36
Bài 9 Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Bài 10 Soạn bài Xưng hô trong hội thoại
Bài 11 Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (G.G. Mác-két)
Bài 12 Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
Bài 13 Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)
Bài 14 Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Bài 15 Soạn bài Sự phát triển của từ vựng
Bài 16 Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
Bài 17 Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Bài 18 Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)
Bài 19 Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Bài 20 Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1
Bài 21 Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du
Bài 22 Soạn bài Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Bài 23 Soạn bài Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Bài 24 Soạn bài Thuật ngữ
Bài 25 Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Bài 26 Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự
Bài 27 Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
Bài 28 Soạn bài Trau dồi vốn từ
Bài 29 Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự
Bài 30 Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)
Bài 31 Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Bài 32 Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Bài 33 Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)
Bài 34 Soạn bài Chương trình địa phương (phần văn)
Bài 35 Soạn bài Tổng kết về từ vựng
Bài 36 Soạn bài Tổng kết về từ vựng (Phần 2)
Bài 37 Soạn bài Đồng chí
Bài 38 Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Bài 39 Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại
Bài 40 Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Bài 41 Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự
Bài 42 Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá
Bài 43 Soạn bài Bếp lửa
Bài 44 Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo - Bài 11)
Bài 45 Soạn bài Tập làm thơ tám chữ
Bài 46 Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Bài 47 Soạn bài Ánh trăng
Bài 48 Soạn bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
Bài 49 Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
Bài 50 Soạn bài Làng (Kim Lân)
Bài 51 Soạn bài Chương trình địa phương phần tiếng việt
Bài 52 Soạn bài Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Bài 53 Soạn bài Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
Bài 54 Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa
Bài 55 Soạn bài Ôn tập phần tiếng việt
Bài 56 Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự
Bài 57 Soạn bài Người kể trong văn bản tự sự
Bài 58 Soạn bài Chiếc lược ngà
Bài 59 Soạn bài Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
Bài 60 Soạn bài Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (phần 2)
Bài 61 Soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt
Bài 62 Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn
Bài 63 Soạn bài Cố hương
Bài 64 Soạn bài Ôn tập làm văn (tiếp theo)
Bài 65 Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Bài 66 Soạn bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Bài 67 Soạn bài Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Bài 68 Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3
Bài 69 Soạn bài Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Bài 70 Soạn bài Bàn về đọc sách
Bài 71 Soạn bài Khởi ngữ
Bài 72 Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp
Bài 73 Soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp
Bài 74 Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ
Bài 75 Soạn bài Các thành phần biệt lập
Bài 76 Soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Bài 77 Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Bài 78 Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Bài 79 Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Bài 80 Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Bài 81 Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5
Bài 82 Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Bài 83 Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
Bài 84 Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Bài 85 Soạn bài Con cò
Bài 86 Soạn bài Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Bài 87 Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5
Bài 88 Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Bài 89 Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ
Bài 90 Soạn bài Viếng lăng bác
Bài 91 Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Bài 92 Soạn bài Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Bài 93 Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Bài 94 Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6
Bài 95 Soạn bài Sang thu
Bài 96 Soạn bài Nói với con
Bài 97 Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý
Bài 98 Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài 99 Soạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài 100 Soạn bài Mây và sóng
Bài 101 Soạn bài Ôn tập về thơ
Bài 102 Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
Bài 103 Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6
Bài 104 Soạn bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng
Bài 105 Soạn bài Kiểm tra về thơ
Bài 106 Soạn bài Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì 2)
Bài 107 Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7
Bài 108 Soạn bài Bến quê
Bài 109 Soạn bài Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì 2
Bài 110 Soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài 111 Soạn bài Những ngôi sao xa xôi
Bài 112 Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7
Bài 113 Soạn bài Biên bản
Bài 114 Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Bài 115 Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp
Bài 116 Soạn bài Luyện tập viết biên bản
Bài 117 Soạn bài Hợp đồng
Bài 118 Soạn bài Bố của Xi-Mông
Bài 119 Soạn bài Ôn tập truyện lớp 9
Bài 120 Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
Bài 121 Soạn bài Con chó Bấc
Bài 122 Soạn bài Kiểm tra về truyện
Bài 123 Soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì 2
Bài 124 Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng
Bài 125 Soạn bài Bắc Sơn
Bài 126 Soạn bài Tổng kết phần văn học nước ngoài
Bài 127 Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn
Bài 128 Soạn bài Tôi và chúng ta
Bài 129 Soạn bài Tổng kết phần văn học
Bài 130 Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 131 Soạn bài Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần A
Bài 132 Soạn bài Tổng kết phần văn học (tiếp theo) - Phần B
Bài 133 Soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi